Tomáš Pál

Riaditeľ

Telefón: 0948 023 844

Email: ozfalko.ozfalko@gmail.com
           fotoklub.ozfalko@gmail.com