Vladimír Švestka

Čestný člen

profesionálny fotograf