Náš tím

Tomáš Pál

Riaditeľ

Telefón: 0948 023 844

Email: ozfalko.ozfalko@gmail.com
           fotoklub.ozfalko@gmail.com

Ľuboš Kružic

Predseda výkonného výboru

Telefón: 0911 051 077

Email: ozfalko.ozfalko@gmail.com
           fotoklub.ozfalko@gmail.com

Vladimír Švestka

Čestný člen

profesionálny fotograf