Projekty

Úspešný projekt "Bez drog" podporený NA Mládež v akcii.

Fotoklub, záujmová klubová činnosť pre deti, mládež a pre všetkých, ktorým učarovala fotografia.